http://www.demaasmond.nl/index.html
H.S.V. "De Maasmond"
Opgericht op 15 mei 1924 te Sprang-Capelle
Aangesloten bij 'Sportvisserij Zuidwest Nederland' en 'Federatie De Dongestroom'.

Informatie over de vispas.

De VISPAS is het bewijs van lidmaatschap van een hengelsportvereniging. Samen met de bijbehorende lijsten van viswateren is de VISPAS tevens ook de visvergunning.

Naast de VISPAS is er ook een JEUGDVISPAS. Deze pas is bestemd voor jeugdleden tot en met 13 jaar die willen vissen met twee hengels of op roofvis gaan vissen. Het vissen met één hengel en een aangewezen aassoort in de openbare vaarwateren is niet meer vrij voor de jeugd. Ook in deze wateren hebben ze een vergunning nodig. Er is echter één uitzondering: als je nog geen 14 jaar bent en je vist onder begeleiding van een volwassene die wel in het bezit is van een VISPAS.

Naast de VISPAS en de JEUGDVISPAS is er ook een ZEEVISPAS. De ZEEVISPAS is het lidmaatschapsbewijs van de sportvisser die alleen in het zoute water vist. Als je in het bezit bent van een VISPAS is de ZEEVISPAS niet nodig.

De BASISVERGUNNING is bedoeld voor de sportvisser die geen lid wil zijn van een hengelsportvereniging. Met de basisvergunning mag slechts met één hengel in een sterk beperkt aantal wateren gevist worden.

Sportvissers gaan slechts bij één vereniging de landelijke afdracht voldoen. Ben je lid van meerdere verenigingen dan betaal je de volledige landelijke afdracht alleen bij de vereniging die het dichtst bij je in de buurt gevestigd is.

De DAG/WEEKVERGUNNING is in het leven geroepen om een dagje te kunnen vissen en
is een document dat de aanschaf van de VISPAS overbodig maakt. Bij bijna elke vereniging, hengelsportzaak of ander verkooppunt is vaak een dag of weekvergunning verkrijgbaar.

*) Met de "VISplanner App" check je eenvoudig en zo nodig direct aan de waterkant met
    je smartphone of je er mag vissen of niet op basis van de gegevens op je eigen VISpas.
Link: Vispasinfo SN
Link: Viskaart Waalwijk