http://www.demaasmond.nl/index.html
H.S.V. "De Maasmond"
Opgericht op 15 mei 1924 te Sprang-Capelle
Aangesloten bij 'Sportvisserij Zuidwest Nederland' en 'Federatie De Dongestroom'.
Contributie 2019 / 2020

Jeugdleden t/m 13 jaar betalen  10,-- per jaar voor het lidmaatschap en "JeugdVISpas".
Jeugdleden van 14, 15 en 16 jaar betalen  15,--  per jaar voor lidmaatschap en "VISpas". 
De contributie voor gewone leden bedraagt  33,50  per jaar, dit is inclusief "VISpas".
Leden die bij een andere vereniging hoofd-lid zijn betalen  17,50 inclusief "Extra VISpas".


De contributie van leden die een machtiging hebben afgegeven wordt in november
afgeschreven door "Sportvisserij Nederland". (bankrekening  NL04 INGB 0650393872)
Leden die geen machtiging voor automatische incasso verstrekt hebben ontvangen
van "Sportvisserij Nederland" een accept-giro om hun contributie te voldoen.


De contributie wordt gend door "Sportvisserij Nederland" en NIET door "De Maasmond" 

Vragen over de betaling, lidmaatschap beindigen of een (adres)wijziging doorgeven?
Neem dan contact op met de ledenadministratie van "Sportvisserij Nederland".

Telefoon: 0900 - 20 25 358  of via E-mail: ledenadministratie@vispas.nl

Als u geen gebruik maakt van de hierboven genoemde mogelijkheden om uw contributie
te voldoen dan kunt u zich vanaf begin januari weer opnieuw aanmelden als lid bij de firma
Vos Capelle of bij Vogel & Zaadhandel Geldof. (administratiekosten 5,--)


* Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij u voor 1 oktober opzegt.

Bij firma Vos Capelle, Hoofdstraat 35 te Sprang-Capelle en bij Vogel & Zaadhandel Geldof,
Prof. Keesomweg 10a te Waalwijk kunt u zich opgeven als lid van H.S.V. "De Maasmond".
Op bovenstaande adressen zijn ook dagvergunningen voor de prijs van  5,-- verkrijgbaar.
U kunt ook online lid te worden door te klikken op de volgende link: http://www.vispas.nl
Jeugdleden van 14, 15 en 16 jaar kunnen zich beter persoonlijk opgeven bij fa. Vos of bij
fa. Geldof zodat de korting direct verrekend wordt. (de software van 'vispas.nl' kan dit niet)
Tip: als u een dagvergunning aangeschaft hoeft u niet in het bezit te zijn van een "VISpas".
Link: Download Statuten