http://www.demaasmond.nl/index.html
H.S.V. "De Maasmond"
Opgericht op 15 mei 1924 te Sprang-Capelle
Aangesloten bij 'Sportvisserij Zuidwest Nederland' en 'Federatie De Dongestroom'.
Contributie 2019 / 2020

Jeugdleden t/m 13 jaar betalen  10,-- per jaar voor het lidmaatschap en "JeugdVispas".
Jeugdleden van 14, 15 en 16 jaar betalen  15,--  per jaar voor lidmaatschap en "Vispas". 
De contributie voor gewone leden bedraagt  33,50  per jaar, dit is inclusief de "Vispas".
Sub-Leden (leden die bij een andere vereniging hoofdlid zijn) betalen  17,50  per jaar.


De contributie van leden die een machtiging hebben afgegeven wordt in november
afgeschreven door "Sportvisserij Nederland". (bankrekening  NL04 INGB 0650393872)
Leden die geen machtiging voor automatische incasso verstrekt hebben ontvangen
van "Sportvisserij Nederland" een accept-giro om hun contributie te voldoen.


De contributie wordt gend door "Sportvisserij Nederland" en NIET door "De Maasmond" 

Vragen over de betaling, lidmaatschap beindigen of een (adres)wijziging doorgeven?
Neem dan contact op met de ledenadministratie van "Sportvisserij Nederland".

Telefoon: 0900 - 20 25 358  of via E-mail: ledenadministratie@vispas.nl

Als u geen gebruik maakt van de hierboven genoemde mogelijkheden om uw contributie
te voldoen dan kunt u zich vanaf begin januari bij de firma Vos Capelle weer opnieuw
aanmelden als lid. (administratiekosten verschuldigd)


* Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij u voor 1 oktober opzegt.

Bij de firma Vos Capelle, Hoofdstraat 35  te Sprang-Capelle kunt u zich inschrijven voor
het lidmaatschap van H.S.V. "De Maasmond". Ook is bij de firma Vos een dagvergunning
voor  5,-- verkrijgbaar. Als u een dagvergunning aanschaft is een "Vispas" niet nodig.
Link: Download Statuten