http://www.demaasmond.nl/index.html
H.S.V. "De Maasmond"
Opgericht op 15 mei 1924 te Sprang-Capelle
Aangesloten bij 'Sportvisserij Zuidwest Nederland' en 'Federatie De Dongestroom'.
Contributie 2024 & 2025

Jeugdleden t/m 13 jaar betalen  € 11,-- per jaar voor het lidmaatschap en "JeugdVISpas".
Jeugdleden van 14, 15 en 16 jaar betalen  € 19,--  per jaar voor lidmaatschap en "VISpas". 
De contributie voor gewone leden bedraagt  € 35,--  per jaar, dit is inclusief "VISpas".
Leden die bij een andere vereniging hoofd-lid zijn betalen  € 19,00 inclusief "Extra VISpas".


De contributie van leden die een machtiging hebben afgegeven wordt in november
afgeschreven door "Sportvisserij Nederland". (bankrekening  NL04 INGB 0650393872)
Leden die geen machtiging voor een automatische incasso verstrekt hebben ontvangen
van "Sportvisserij Nederland" een accept-giro om de contributie te voldoen.


De contributie wordt geďnd door "Sportvisserij Nederland" en NIET door "De Maasmond" 

Vragen over betaling, lidmaatschap beëindigen of een (adres)wijziging doorgeven?
Neem dan contact op met de ledenadministratie van "Sportvisserij Nederland".

Telefoon: 0900 - 20 25 358  of via E-mail: ledenadministratie@vispas.nl

Als u geen gebruik maakt van de hierboven genoemde mogelijkheden om uw contributie te
voldoen dan kunt u zich vanaf begin januari weer opnieuw on-line aanmelden of lid worden via
Vogel & Zaadhandel Geldof, Prof. Keesomweg 10a te Waalwijk (administratiekosten € 5,--)


* Het lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd tenzij u voor 1 oktober opzegt.

Bij Vogel & Zaadhandel Geldof, Prof. Keesomweg 10a te Waalwijk kunt u zich inschrijven
als lid van H.S.V. "De Maasmond". Ook zijn hier dagvergunningen voor  € 5,-- verkrijgbaar.
U kunt ook on-line lid worden door te klikken op de volgende link: http://www.vispas.nl
Jeugdleden van 14, 15 en 16 jaar kunnen zich beter persoonlijk opgeven bij de fa. Geldof
zodat de jeugdkorting direct verrekend kan worden. (de software van 'vispas.nl' kan dit niet)
Tip: als u een dagvergunning aangeschaft hoeft u niet in het bezit te zijn van een "VISpas".
Link: Download Statuten