http://www.demaasmond.nl/index.html
H.S.V. "De Maasmond"
Opgericht op 15 mei 1924 te Sprang-Capelle
Aangesloten bij 'Sportvisserij Zuidwest Nederland' en 'Federatie De Dongestroom'.
Contributie  2017 / 2018

Jeugdleden t/m 13 jaar betalen  € 10,-- per jaar voor het lidmaatschap en "JeugdVispas".
Jeugdleden van 14, 15 en 16 jaar betalen  € 15,--  per jaar voor lidmaatschap en "Vispas". 
De contributie voor gewone leden bedraagt  € 32,50  per jaar, dit is inclusief de "Vispas".
Sub-Leden (leden die bij een andere vereniging hoofdlid zijn) betalen  € 16,50  per jaar.


De contributie van leden die een machtiging hebben afgegeven wordt in november
afgeschreven door "Sportvisserij Nederland". (bankrekening  NL04 INGB 0650393872)
Leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben verstrekt ontvangen
van "Sportvisserij Nederland" een accept-giro om hun contributie te voldoen.


De contributie wordt geďnd door "Sportvisserij Nederland" en NIET door "De Maasmond" 

Vragen over de betaling, lidmaatschap beëindigen of een (adres)wijziging doorgeven?
Neem dan contact op met de ledenadministratie van "Sportvisserij Nederland"

Telefoon: 0900 - 20 25 358  of via E-mail: ledenadministratie@vispas.nl

Als u geen gebruik maakt van de hierboven genoemde mogelijkheden om uw contributie
te voldoen dan kunt u zich vanaf begin januari bij de firma Vos Capelle weer opnieuw
aanmelden als lid. (administratiekosten verschuldigd)


* Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij u voor 1 oktober opzegt.

Bij de firma Vos Capelle, Hoofdstraat 35  te Sprang-Capelle kunt u zich inschrijven voor
het lidmaatschap van H.S.V. "De Maasmond". Ook is bij de firma Vos een dagvergunning
voor  € 5,-- verkrijgbaar. Als u een dagvergunning aanschaft is een "Vispas" niet nodig.
Link: Download Statuten